Vyhledávání


Kontakt

Vestigo

602 945 942 - Marley (Jakub Naništa)

E-mail: rovermail@centrum.cz

Investitura 

    Zajímá Tě na skautingu kromě přátel a kamarádů, legrace, seberealizace či získávání zkušeností také jeho ideová stránka a etický rozměr? Pokud ano, pak by Tě  mohlo zajímat i následujících pár odstavců...

    Roverská investitura je totiž příležitostí pro rovery našeho střediska, kteří si chtějí tuto ideu připomenout, kteří chtějí udělat něco pro to, aby na ni nezapomněli, kteří se k ní chtějí opět (po skautském slibu) přihlásit. Organizuje ji Vestigo, to ale neznamená, že by byla těm, kteří jsou v kmeni aktivní, určena přednostně. Naopak, účast či neúčast na akcích Vestiga je pro připojení se k investituře zcela nepodstatná.Naše investitura má tři zajímavé vlastnosti, jejichž popisem lze celkem přesně vysvětlit, o co vlastně jde. Takže do toho.

 

1. Vlastní text

    Klasická investitura obvykle spočívá hlavně v tom, že roveři slavnostně zopakují a obnoví tak svůj skautský slib. Potom se (často ještě po splnění dalších podmínek) mohou považovat za skutečné rovery, nejen za rovery podle věku.

    My ovšem chceme být v této věci poněkud odvážnější a kreativnější. Je zřejmé, že každý z nás vnímá ideu svým způsobem: může ji spojovat s různými představami, popisovat jinými slovy, více zdůrazňovat různé její stránky, nebo dokonce s něčím nesouhlasit.

     Proč by tedy měli všichni opakovat stejný text? Podstatou naší investitury je, že ten, kdo ji bude chtít absolvovat, si sám zvolí či vytvoří text, ke kterému se bude chtít přihlásit, který se mu líbí a který co možná nejlépe vyjadřuje jeho postoj.

    Jedinou podmínkou je, aby ve výsledné formulaci zůstal v nějaké formě zachován etický smysl. Lze pochopitelně využít i klasické znění slibu - i jeho ponechání je volbou. Též je možné se slibem jen více či méně volně inspirovat, něco doplnit, vynechat, zdůraznit, obměnit. Využít lze i pestrou paletu skautských slibů z jiných zemí.

    Někdo by snad mohl považovat tuto verzi investitury za příliš volnou a nerespektující tradici. Soudíme ovšem, že pro roverský věk je takový důraz na samostatnost a vlastní cestu daleko vhodnější a také lépe vystihuje realitu.

 

 2. Roverská noc

    K absolvování investitury je potřeba splnit tři podmínky. O první již byla řeč - zapřemýšlet a zvolit pro sebe vhodný text. Druhá je poměrně jednoduchá - mít za sebou nějakou činnost pro skaut.

 

    Třetí podmínkou je připravit si a prožít takzvanou roverskou noc. Je opět na každém, jak a kde ji stráví a jaký program si na ni naplánuje. Čím zajímavější, přínosnější, náročnější či pestřejší si ji kdo udělá, tím lépe pro něj, fantazii se meze nekladou. Vydržet bdít až do rána není nutné. Jedinou podmínkou je, aby rover strávil podstatnou část své roverské noci sám.

 

3. Pasivní propagace

    Chtěli jsme, aby účast na investituře o něčem vypovídala, aby něco skutečně znamenala. Co tím chceme říct? Srovnejme ji opět se slibem. Proč jde skaut ke slibu? Otevřeně řečeno, pokud slibuje klasicky před patnáctým rokem věku, pak nejspíš a nejčastěji proto, že se shodou okolností dostal do skupiny lidí, kde se to tak dělá, kde se to od něj očekává, kde je k tomu veden.Tento efekt jsme chtěli co nejvíce omezit, tak aby se zúčastnili opravdu jen ti, které daná věc zajímá a aby účast byla co možná nejvíc dobrovolná a nenucená.Proto jsme zvolili strategii pasivní propagace. O investituře informujeme a snažíme se zajistit, aby o ní ve středisku vzniklo obecné povědomí. Ale nikoho nebudeme přímo vybízet ani se nikoho nebudeme osobně ptát, zda má zájem. Nechceme, aby si řekl: Chcou to po mně, tak proč ne... anebo Ale jo, bude sranda.Proto byl před prázdninami pro začátek poslán jen jediný, nenápadný a dokonce i poměrně odrazující mail, abychom zjistili, zda by o takovou věc byl vůbec dostatečný zájem a zda má smysl ji podnikat. Výsledek byl, že ano.Podstatné je tedy toto: kdo se chce k investituře připojit, musí sám učinit první aktivní krok - sám dát vědět, že jej tento podnik zajímá.

     Jak se investitura zdaří a jakou má budoucnost, je otevřené. Pro představu nabízím dva scénáře, čím se může stát - skromný a ideální.Skromný scénář: Malá skupinka lidí, která o ni již projevila zájem, investituru absolvuje, což pro ně osobně bude mít určitý, i když třeba jen malý a přechodný význam, nějak je to, i když třeba jen málo, ovlivní. Další zájemci nebudou a po čase se na investituru zapomene úplně. I tak v pořádku, tak už to chodí. Investitura splnila, i když skromnějším způsobem, svoji misi.Ideální scénář: Investitura se ukáže jako životaschopný a smysluplný podnik a bude moci svou roli plnit dlouhodobě. Ve středisku se o ní bude vědět a i v budoucnu budou mít vůdcové oddílů či kmene možnost ji nabídnout svým roverům. Postupem času a s dalšími zájemci se bude okruh lidí kolem investitury pomalu rozšiřovat a vytvářet tak zajímavou skupinu lidí různého věku, která se i čas od času sejde, například při příležitosti pořádání investitury pro nové členy nebo dejme tomu při výročním ohni. Investitura se stane střediskovou tradicí a to, vzhledem ke svému ideovému obsahu, tradicí nemalého významu. Bude pomáhat, aby se idea, která je podstatou skautingu, v řečkovické linii skautského hnutí nějakým způsobem zachovala i do budoucna.

 Pokud se chceš připojit nebo Tě zajímá odpověď na nějakou otázku k investituře, stačí napsat.