Vyhledávání


Kontakt

Vestigo

602 945 942 - Marley (Jakub Naništa)

E-mail: rovermail@centrum.cz

Historie

    Náš kmen byl založen v září 2004 jako jeden z prvních čistě roverských oddílů v Brně. Vůdcem se stal Chem, který byl samozřejmě i jedním z hlavních zakladatelů. Před pár lety si k tomu přibral i vůdcování střediska a to mělo za následek, že v září 2009 předal svoje žezlo Aconovi. Acon vedl kmen do roku 2012, kdy jej předal Gabče Neveselé. Ta kmen vedla a i přes četné pokusy se kmen začal pomalu rozpadat až došlo téměř k ukončení činnosti v roce 2014. Tehdy ale došlo k znovuobnovení a omlazení Vestiga mladými R&R ze všech oddílů. 

 

 

Kmenový pokřik

Služba je mé poslání,

rovering má víra,

přátelé tě ochrání,

Vestigo je síla!

 

Struktura kmene